Fiskekonkurranse

Fiskekonkurransen er en viktig del av Snåsa Game Fair, og gjennomføres over et døgn fra fredag kl 12 til lørdag kl 13. SGF ønsker aktivitet rundt hele det flotte Snåsavatnet, og har seks sjekkpunkt strategisk plassert. Vi vil ha mange engasjerte deltakere til lands og til vanns, og krysser fingrene for at noen er heldig og stikker av med gullvekta!

Påmeldingen er allerede åpnet, så klikk her for å melde deg på!

Fiskekonkurransen er i stor grad lik fiskekonkurransen som har blitt avholdt ifm Snåsavatnet fiskefestival, men med noen endringer. Nytt er at man ikke lenger skiller mellom oter- og åpen klasse. I år vil vi ha EN båtklasse, hvor alle team stiller på like premisser.

Her premieres største, 2.største og 3. største fisk og samlet fangst. Det er også en egen landklasse, hvor man får premiering for største fisk og største samlet fangst.

Premieringer båtklasse:

Største fisk kr 10.000, 2. største fisk kr 5.000, 3 største fisk kr 2.000.

Største samlede fangst kr 10.000, 2. største samlede fangst kr 5.000, 3. største samlede fangst kr 2.000.

Største Røye kr 1.000.

Premieringer landklasse:

Største fisk kr 5.000

Største samlede fangst kr 3.000.

Deltakere opp til de som fyller 16 år i 2024, deltar i juniorklassen, og de er med i trekningen av flotte uttrekkspremier.

Gullvekta trekkes under premieutdelinga, og her har alle likt lodd! Vi trekker ei idealvekt, og den som treffer på denne med sin samlede fangst vinner (fra klassene båt- og landfiske). I år er gullvektpremien på kr 50.000!

Snåsa Game Fair har i tillegg satt opp to vandrepokaler. En for konkurransens største fisk, og en for konkurransens største samlede fangst. Ved tre napp er pokalen til odel og eie, og vi er spente på hvem som tar de første nappa!

Vi vil fortløpende oppdatere premieoversikt på Facebook etter hvert som vi får ting på plass, men vi lover allerede nå at det blir helt supert! En blanding mellom pengepremier og fantastiske gavepremier fra snille sponsorer.

Mer informasjon vil komme fortløpende, men har du spørsmål må du gjerne kontakte ansvarlig for SGF fiskekonkurranse Marte på tlf 47618581.

Konkurranseregler

Det avholdes en fiskekonkurranse som strekker seg over ett døgn, fra fredag 28. juni til lørdag 29. juni.

 1. Påmelding fiskekonkurranse fredag 28. juni 2024 på hvert startsted fra kl 11.00 til kl 13.00. Fiskekonkurransen starter kl. 12.00 og fangst må leveres ved ett av startstedene lørdag 29. juni mellom kl 11.00 og kl. 13.00. For sent innlevert fangst vil ikke bli registrert i konkurransen.
 2. Det kreves at deltakeren skal ha registrert innkomst (innen kl. 13:00 lørdag), samt være tilstede under premieutdelingen for å kunne motta premie. Dette gjelder for alle kategorier og klasser.
 3. Deltakerne på fiskefestivalen kan fiske fritt i hele Snåsavatnet under konkurransen.
 4. Det kan fiskes fra land og fra båt. Det er ingen begrensning i antall personer pr. båt/team, men kun en båt per team.
 5. Det er viktig å oppgi riktig klasse ved påmelding, det er ikke mulig å bytte underveis i konkurransen.
 6. Det vil bli mulighet til en innveiing underveis ved startpunktene. All fisk vil da bli merket, for at den ikke skal kunne veies inn på nytt ved konkurransens slutt. De som kan være med i konkurransen om størst fisk, oppfordres til å ta med fisken til premieutdelingen.
 7. Arrangøren kan utføre kontroll av fiskerne på Snåsavatnet under konkurransen. Juks eller forsøk på dette, vil medføre diskvalifisering og utestengelse fra SGF fiskekonkurranse i 2024 og også for senere år.
 8. Synlig berusede fiskere blir avvist og diskvalifisert fra SGF fiskekonkurranse i 2024 og også for senere år.
 9. Det er krav om desinfeksjon av utstyr og båt for alle utenlandske fiskere og alle som har fisket i vassdrag i Norge som er infisert med Gyro. Det er et krav at alle båter som er benyttet i andre vassdrag MÅ være tømt for vann før utsett på Snåsavatnet.
 10. Deltakerne må sette seg inn i de offentlige bestemmelser for fiske i, og motorferdsel på, Snåsavatnet.
 11. Båt-klasse:
 • Det er tillatt med fiske med stenger, oter eller marklokker. Det er ingen begrensning i antall redskaper pr båt. Fiske med trål, garn, teine og line eller annen faststående redskap er ikke tillatt.
 • I denne klassen premieres største fisk, 2.største fisk, 3. største fisk, største samlet fangst, 2.største samlet fangst, 3.største samlet fangst. Samlet fangst er med i konkurransen om gullvekta. Alt avgjøres ved veiing.
 1. Land-klasse:
 • Fiske fra land med fiskestang eller oter. Ingen begrensning i antall redskap. Fiske med trål, garn, teine og line eller annen faststående redskap er ikke tillatt.
 • Deltakere anmodes om å ta hensyn til medfiskere/brukere av vannsonen.
 • I denne klassen premieres største fisk, og største samlet fangst. Samlet fangst er med i konkurransen om gullvekta. Alt avgjøres ved veiing.
 1. Junior-klasse:
 • Deltakere opp til de som fyller 16 år 2024.
 • Ingen selvstendig deltakelse ift gullvekta.
 • Ikke prestasjonspremiert, men alle har lik sjanse på uttrekkspremier.
 1. Gullvekta:
 • Samlet fangst for teamet 28.06 – 29.06 uavhengig av klasse gjelder i konkurransen om gullvekta. OBS! Deltakere i juniorklassen er ikke med i konkurransen om gullvekta.
 • Gullvekta trekkes direkte under premieutdelingen lørdag 29.06.
 • Den / de som har samlet fangst lik årets gullvekt, vinner kr 50.000. Dersom to eller flere treffer på gullvekta, deles gullvekt-premien.

Det er krav om desinfeksjon av utstyr og båt for alle utenlandske fiskere og alle som har fisket i vassdrag i Norge som er infisert med Gyro. Dette er deltagerens eget ansvar å gjennomføre.
Informasjon om vekter på fisk og total fangst offentliggjøres etter premieutdeling.
SGF forbeholder seg retten til å ta bilder av deltakere underveis i konkurransen og under premieutdelingen.
Vis forsiktighet på vatnet og bruk flytevester! Arrangøren har ikke ansvar for eventuelle ulykker eller skader under fiskekonkurransen. Ved ulykke ring 113.